Home Politiek & bedrijven Equal Gender Policy Economie Onderzoek & Artikelen Contact Media & Burgerschap Media en burgerschap Media heeft rechtstreeks invloed op het burgerschap van mensen. De taak van kranten is namelijk breder dan alleen ‘nieuws’ brengen. Zij heeft ook de taak om politiek te informeren over zaken die spelen in onze samenleving. Deze zaken worden dan besproken in de Tweede kamer en kunnen leiden tot een wetswijziging, denk bijvoorbeeld aan de media-aandacht van Mauro, dat heeft geleid tot het Kinderpardon. Door nauwelijks nieuws te publiceren over werkende vrouwen, of mannen in privétijd ontneemt de krant ons de nieuwswaarde over deze mensen. Ze ontneemt ons daarmee ook de economische en sociale waarde van deze mensen en onthoud de politiek van input over de mogelijkheden, problemen en noodzakelijke wetswijzigingen die bij deze rolpatronen horen. De huidige eenzijdige beeldvorming heeft direct en indirect politieke, economische en individuele gevolgen voor de samenleving, èn voor het burgerschap van mensen. Economie De eenzijdige beeldvorming heeft zoals gezegd invloed op onze economie. Mensen laten zich immers leiden door hun onderbewuste, dat grotendeels is opgebouwd uit inkomende informatie, zoals beeldvorming in kranten.  De beeldvorming heeft dus rechtstreeks invloed op keuzes van mensen, dus ook in het bedrijfsleven. In Nederlandse kranten worden vrouwen bijvoorbeeld vrijwel altijd lachend afgebeeld, terwijl mannen vaak andere emoties op foto’s tonen. Dit beeld van mannen en vrouwen werkt door in het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vrouwelijke managers bij het tonen van dezelfde emoties negatiever worden beoordeeld dan hun mannelijke collega’s. Mensen verwachten van vrouwelijke leidinggevenden dat zij vriendelijker en liever zijn, van mannelijke leidinggevenden wordt de dominante kant meer gewaardeerd. Dit is één reden waardoor vrouwen minder carrièrekansen hebben. Gevolg hiervan is onder andere dat Nederland het minste aantal vrouwelijke topmanagers ter wereld heeft. Een gemiste kans! Uit andere onderzoeken blijkt namelijk dat bedrijven waar een gezonde diversiteit tussen de mannen en vrouwen in het bestuur is, het financieel beter doen. Kort door de bocht kan dus gezegd worden dat de eenzijdige beeldvorming in kranten de huidige situatie stimuleert en (economische) vooruitgang tegenhoudt. Burgerschap Mede door de politieke en economische keuzen hebben vrouwen op dit moment een ‘second citizenship’, zoals Fineman beschrijft in het boek van McClain en Grossman. Vrouwen hebben op papier wel dezelfde rechten, maar kunnen in de praktijk geen of minder aanspraak maken op deze rechten. De financiële positie, de beeldvorming van gewaardeerde rolpatronen en politieke keuzes hebben invloed op het wel of niet volledig burgerschap van mensen. De selectieve berichtgeving in de media houdt de ontwikkeling naar gelijk burgerschap  tegen. Ook voor mannen wordt de ontwikkeling naar een volledig burgerschap ontnomen. Zij kunnen wel gebruik maken van hun wettelijke rechten, maar hen wordt vaak de rol als vader ontnomen. Denk bijvoorbeeld bij een scheiding of zestig-urige werkweek. Individueel Door het evenwichtiger belichten van de verschillende rolpatronen van mannen en vrouwen zouden mensen makkelijker een beroep kunnen kiezen waar zij hun talenten echt kunnen aanspreken. Het ontbreekt jongens en meisjes nu aan voorbeelden, waardoor zij zich onvoldoende vrij kunnen ontwikkelen. Een foto van een vrouwelijke technicus die actief aan het werk is of een foto van een actief sprekende Europese vrouw in pak, zijn bijvoorbeeld zeldzaam in kranten. Namelijk slechts 0,2% van alle foto’s. Meisjes worden hierdoor de verzorgende kant ingeduwd, terwijl hun talenten ergens anders kunnen liggen. Foto’s van mannen in de zorg zijn even zeldzaam, terwijl veel  jongens een verzorgende kant hebben die ze in Nederland niet lijken te mogen ontwikkelen en gebruiken. Conclusie De manier waarop de media mensen in beeld brengt heeft dus impact op het burgerschap van mensen, op individuele mogelijkheden en op de economische en maatschappelijke gezondheid van een maatschappij. De traditionele beeldvorming in de media lijkt een gezonde economische en maatschappelijke ontwikkeling in de weg te staan. De media zou daarom meer aandacht moeten geven aan de sociale en economische waarde van mensen buiten de standaard gepubliceerde rolpatronen. Het accepteren van deze rolpatronen is noodzakelijk voor een gezonde maatschappij. Trainingen & Lezingen ‘Vandaag is de dag, waarop je alles anders kunt doen’