Home Politiek & bedrijven Equal Gender Policy Economie Onderzoek & Artikelen Equal Gender Policy Economy is een tool die de overheid en politiek makkelijk in staat stellen organisaties te stimuleren om gelijkheid binnen de organisatie na te streven. Equal Gender Policy Economy Bij Equal Gender Policy Economy zijn de geldstromen en het genderbeleid aan elkaar verankerd. De overheid stelt bij aanbestedingen, beleggingen, subsidies en zakelijke relaties als eis dat de tegenpartij een actief genderbeleid heeft, in dit document de Equal Gender Policy genoemd. Equal Gender Policy binnen organisaties houdt in dat: - de organisatie gelijke salarissen aan vrouwen en mannen biedt (Equal Pay Company) - de organisatie gelijke carrièrekansen aan vrouwen en mannen biedt (Equal Career Company) - de organisatie gendersensitieve output heeft. Onder output valt oa: productontwikkeling, reclame - de organisatie alleen investeert in Equal Gender Policy Companies. Door deze eisen te stellen aan organisaties, kweekt de overheid urgentie bij organisaties om actief te werken aan het interne diversiteitbeleid en zelf verantwoordelijk te nemen om de organisatie toegankelijker te maken voor vrouwen. Als een organisatie niet voldoet aan de voorwaarden van Equal Gender Policy, krijgt de organisatie immers geen opdracht of subsidie. Een ander voordeel van dit concept is dat organisaties iets te verliezen hebben als zij vrouwonvriendelijke producten of beeldvorming op de markt brengen. Nu maken ze deze omdat het verkoopt. Doordat bij Equal Gender Policy hun inkomsten af gaan hangen van de gendersensitiviteit van hun reclames, filmpjes en producten, worden bedrijven gestimuleerd om vrouwvriendelijke producten te leveren. De eis dat organisaties alleen mogen investeren in Equal Gender Policy Companies zorgt ervoor dat er een keten van afhankelijkheden en verantwoordelijkheden wordt gecreëerd. De overheid belegt haar geld alleen bij banken die aan de eisen voldoen. Dat betekent dat deze bank alleen in Equal Gender Policy Companies (en landen in dit geval) mag beleggen en investeren. Willen particuliere bedrijven een lening afsluiten, aandelen uitgeven of bankieren bij deze bank, dan zullen zij ook weer aan de eisen van Equal Gender Policy moeten voldoen. Dit zorgt voor een duurzame verankering van genderbeleid en economie. Uitvoerbaarheid Equal Gender Policy binnen organisaties kan makkelijk worden gecontroleerd. Veel bedrijven hebben zich gecertificeerd met ISO. ISO controleert de kwaliteit van het interne proces van de organisatie. Door deze eisen toe te voegen aan het ISO-certificaat, kan in een oogopslag worden gezien of de organisatie voldoet aan de eisen van Equal Gender Policy. Equal Gender Policy Economy Equal Gender Policy Economy   Politiek kiest voor bankieren bij Equal Policy bank Bank investeert alleen in equal policy companies en landen. Equal policy companies en landen investeren zelf in de positie van vrouwen Contact Media & Burgerschap Trainingen & Lezingen ‘Vandaag is de dag, waarop je alles anders kunt doen’